Αλμπουμ Γαμου

Καλως ήρθατε στην δημιουργία του γάμου σας, παρακάτω είναι ο οδηγός για να επιλέξετε τις φωτογραφίες σας από την συλλογή.

Στο σύνολο θα πρέπει να είναι περίπου 60-80 φωτογραφίες για 25 σαλόνια (δισελιδα). Οσες λιγότερες είναι οι φωτογραφίες τόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι το αποτέλεσμα. Με γνώμωνα κάθε σκηνή του γάμου επιλέγετε τις ανάλογες φωτογραφίες.