Αλμπουμ Βάπτισης

Καλως ήρθατε στην δημιουργία της βάπτισής σας, παρακάτω είναι ο οδηγός για να επιλέξετε τις φωτογραφίες σας από την συλλογή.

Στο σύνολο θα πρέπει να είναι περίπου 50-60 φωτογραφίες για 20 σαλόνια (δισελιδα). Οσες λιγότερες είναι οι φωτογραφίες τόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι το αποτέλεσμα. Με γνώμωνα κάθε σκηνή της βάπτισης επιλέγετε τις ανάλογες φωτογραφίες.