Πάθος, μεράκι, ζήλος, δίψα, πληθώρα λέξεων προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αισθήματα μας για την φωτογραφία.